Vissen in de Ardennen

In de directe omgeving zijn er diversen mogelijkheden om te vissen. Op een paar honderd meter van het chalet bevindt zich de rivier de Ourthe.

Een visvergunning hiervoor is wel nodig, u kunt deze kopen in het postkantoor,
of on-line reserveren en dan krijgt u deze thuis gestuurd.

Er bestaan twee soorten visverloven:

  • Met een visverlof van het type A mag u met één of twee hengels vissen vanaf de oever. Daarbij mag u gebruik maken van een schepnet om de vissen die met de hengel gevangen zijn uit het water te halen. 
  • Een visverlof van het type B geeft het recht te vissen op de manier die volgens het visverlof van het type A is toegestaan. Maar dit visverlof geeft eveneens het recht om met één of twee hengels anders dan vanaf de oever te vissen (bijvoorbeeld vanaf een aanlegsteiger, visvloer,…). Het vissen met een ander vistuig dan de hengel is eveneens toegestaan. 

Het visverlof is verplicht  https://permisdepeche.be/nl

Volgende personen hoeven niet in het bezit te zijn van een visverlof:

  • Kinderen jonger dan 14 jaar die vergezeld zijn van een volwassene in het bezit van een visverlof mogen zonder visverlof vissen op zaterdagen, zondagen, feestdagen en tijdens de schoolvakanties. Een volwassene mag maximum vier kinderen vergezellen en de kinderen mogen slechts met één hengel voorzien van enkelvoudige vishaak vissen.
  • Personen die deelnemen aan een hengelwedstrijd en die niet gedomicilieerd zijn in het Waalse Gewest. De hengelwedstrijd moet in het openbaar aangekondigd en georganiseerd zijn door een vissersvereniging die haar zetel heeft in het Waalse Gewest. Deze vrijstelling geldt slechts voor de effectieve duur van de wedstrijd.

Het vissen op coregonidae, beekforel en regenboogforel is toegelaten vanaf de derde zaterdag van maart tot en met 30 september.

Het vissen op beekridder en bronforel is toegelaten vanaf de eerste zaterdag van juni tot en met 30 september.

Het visseizoen voor snoek, baars, snoekbaars, forelbaars en vlagzalm gaat vanaf de eerste zaterdag van juni tot en met 31 december.

Alle andere vissoorten waarvoor het vissen niet expliciet verboden is, mogen worden gevangen vanaf de eerste zaterdag van juni tot en met de vrijdag voor de derde zaterdag van maart.

Het vissen op blankvoorn, rietvoorn, brasem, riviergrondel, karper, kroeskarper, winde, alver en zeelt is het ganse jaar door toegestaan.

Opgepast, vanaf de derde zaterdag van maart tot de vrijdag voor de eerste zaterdag van juni, moet iedereen die vist op beekforel, regenboogforel en coregonidae zich aan onderstaande beperkingen houden:

· De hengel is voorzien van maximum één enkelvoudige haak die niet groter mag zijn dan 2 cm.

· Levende en dode aasvisjes, lepels en elk ander namaaklokmiddel waarmee vraatzuchtige vissen kunnen worden gevangen, zijn verboden, met uitzondering van namaaklokmiddelen die noch draaien noch trillen.

Dezelfde beperkingen zijn van toepassing voor het vissen op blankvoorn, rietvoorn, brasem, riviergrondel, karper, kroeskarper, winde, alver en zeelt.

Voor alle informatie betreft het vissen kunt u op deze site kijken:

http://www.maisondelapeche.be/presentation_nl.php.